2017.gada saieti

Austrālijā

Aicinām piedalīties nākošajā 3x3 Falls Creek saietā, 

kas notiks 2017. gadā no 2. līdz 8. janvārim

Lasi vairāk   Buklets    Pieteikties 

 

Grāmata par 3x3 Latvijā gatava

Lasi vairāk   

Sižets Latvijas televīzijāGrāmata par 3x3 kustību trimdā


Bijušie 2016.gada saieti

Īrijā

No 15. līdz 21.augustam, vadīja

Baiba Kalniņa

baiba3x3@gmail.com

Trejlapis1  Trejlapis2   Trejlapis3  Trejlapis4  Trejlapis5  Trejlapis6  Trejlapis7

ASV

Katskiļos, no 14. līdz 21.augustam, vadīja

Helēna Vīksniņa

heleeene@gmail.com

Buklets  Pieteikties

Garezerā, no 7. līdz 14.augustam, vadīja 

Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa

zaeska@frontiernet.net 

Raksts   Buklets  Pieteikties

Lielbritānijā

 Angļu valodā, no 24. līdz 31. jūlijam, kontaktpersona Rita Harrison 

ritharrison@hotmail.com 


Latviešu  valodā, no 1.augusta līdz 6.augustam, vadīja

Mantojums1  Mantojums2  Mantojums3  Mantojums4  Mantojums5

Mantojums6

Aija un Sandris Leonoviči

3x3nometneuk@gmail.com 

Pieteikties  Krekli  Programma

Latvijā

Pelčos (pie Kuldīgas), no 24. līdz 31. jūlijam, vadīja 

Daiga un Aldis Bitinieki

pelci3x3@3x3.lv

Buklets   Dienas ritms   Lasi vairāk

Saldū, no 3. līdz 10. jūlijam, vadīja  Egija un Ingus Krūmiņi

saldus3x3@3x3.lv

 Buklets   Dienas ritms   Lasi vairāk

Austrālijā

Adelaidē, no 2. līdz 8. janvārim saietu vadīja Mārīte Rumpe

m.rumpe@gmail.com

Lasi vairāk

Bijušie 2015.gada saieti

Lielbritānijā 

Nometni latviešu valodā, no 23. līdz 27.augustam, nometni vadīja Aija un Sandris Leonoviči

Lasi vairāk    Pieteikties    Ievirzes  Krekli

Nometnes avīze 1.Saime 2.Saime 3.Saime

Īrijā

 no 16. līdz 23. augustam, saietu vadīja 

Baiba Kalniņa 

Lasi vairāk 

Saieta avīze 1.Trejlapis 2.Trejlapis 3.Trejlapis 4.Trejlapis 5.Trejlapis 6.Trejlapis 7.Trejlapis

ASV

Katskiļos, no 16. līdz 23. augustam saietu vadīja Helēna Vīksniņa 

Buklets  Lasi vairāk 

Avīze  Katskiļu atskaņas 1 Katskiļu atskaņas 2 Katskiļu atskaņas 3

Garezerā, no 9. līdz 16. augustam, nometni vadīja 

Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa, Larisa Kaļiņa 

Pieteikties  Buklets  Raksts

Raksta Līga Ruperte un Maija Zaeska 

Nometnes avīzes 1.Lauztās Priedes  2.Lauztās Priedes

Lielbritānijā 

Nometne angļu valodā,  no 2. līdz 9. augustam, saietu vadīja 

Jo Grīnberga, Maija Lenik, Ingrīda Dzeriņa, 

Ināra Harrison, Rita Harrison

Latvijā

Priekuļos (pie Cēsīm), no 19. līdz 26. jūlijam, saietu vadīja 

Eduards Krūmiņš un Ieva Ploriņa 

Lasi vairāk   Buklets  Ievirzes  Dienas ritms

Viļānos, no 28. jūnija līdz 5. jūlijam, saietu vadīja 

Aloida un Viktors Jurčenko

Buklets  Dienas ritms  Lasi vairāk

Austrālijā

Sidnejā, no 2. līdz 8. janvārim,

saietu vadīja Sandra Dragūna un Valda Taylor

Lasi vairāk

Ulda Ozoliņa rakstsVeidoja Gundars Kalniņš Gundars.Kalnins@3x3.LV